Hoe vanuit de revitalisering van een ondernemersvereniging een gemeenschap in beweging gezet wordt.

De Gorsselse ondernemersvereniging bestond in 2013 vrijwel uitsluitend uit detailhandel en horeca. Eigenlijk had het de cultuur van een klassieke winkeliersvereniging. De club was op zoek naar nieuw elan. Wij werden gevraagd om op een ledenavond een lezing te houden over een inspirerend onderwerp. In de voorbereiding met het bestuur hebben wij hen kunnen motiveren om het thema We-conomy te adopteren.Dat bleek een schot in de roos, er kwamen ruim honderd geïnteresseerden naar die avond.Vanuit die nieuwe zienswijze ontstond het verlangen om de vereniging te ontwikkelen naar een ondernemerscollectief met een veel breder maatschappelijk perspectief. Niet alleen verdubbelde het ledenaantal in anderhalf jaar, maar viel ook de Gemeentelijke bestuurders van Lochem, waar Gorssel een onderdeel van uitmaakt, op dat zij   vooruitstrevend bezig was. We hebben de Gemeente aangetoond hoe je een gemeenschap in beweging kunt krijgen vanuit een zelfde verlangen, namelijk om als dorp als buitengewoon ervaren te willen worden. Het gevolg was een mind shift van een IK naar een WIJ cultuur, met een groter verantwoordelijkheidsbesef en het inzicht dat succesvol zijn een grotere kans van slagen maakt wanneer je dat samen doet. Om de beoogde shift waar te maken hebben we een programma van twee jaar opgezet en doorlopen.

Gorssel Buitengewoon is niet alleen de slogan, maar het woord buitengewoon is levend gemaakt en heeft de gemeenschap doen inzien dat zij dat in alles dat doel terug moet laten komen om het waar te maken. Dat heeft geleid tot een cultuurshift waarin ‘buitengewoon’ op alle fronten invulling heeft gekregen. In alle activiteiten staat het synchroon lopen met de intentie om buitengewoon te zijn centraal en drijft de keuzes die er gemaakt worden.

 

Wat heeft de We-conomy aanpak opgeleverd:

  • Een gemeenschappelijk en gedragen doel
  • Structuur in de vereniging
  • Een eenduidig waardenbesef
  • Meer betrokkenheid onderling
  • Verdubbeling ledental
  • Bruisend dorp door samenwerkende ondernemers
  • Een actief bestuur dat contact houdt met haar commissies
  • Ontwikkeling van de We-conomy mindset met ‘buitengewoon’ als leidend thema en kernwaarde