Publicatie: op verzoek van Inspectrum

Blad: Infospectrum mei 2010

 

Het ontwikkelen van kernwaarden is hype en met recht, omdat het uitdrukking geeft aan hoe je binnen je circuit bekend zou willen staan. Het voegt dus iets toe aan je positionering, je organisatie identiteit en het maakt helder waarop je aanspreekbaar bent.

Een strategisch goed opgezet en uitgevoerd kernwaardensysteem in organisaties heeft impact op de beleving binnen de gehele waardeketen, dus zowel binnen als buiten. Waarden zijn niet hiërarchisch omdat ze voor iedereen gelden en zo heeft men tevens een legitimering, mits goed getrained, om elkaar op aan te spreken zodat er gedragscorrigerend vermogen ontstaat in lijn met wie je zegt te willen zijn. Het gevolg is een stevige en voor iedereen transparante cultuur.

Het was de bekende econoom Michael Porter die ruim tien jaar geleden al de renaissance van collectief gedrag in organisaties voorspelde als verbindende en onderscheidende organisatiefactor. Zijn stelling (van ruim tien jaar geleden) is dat het in de toekomst niet meer genoeg is om alleen maar goed te zijn in je uitvoerende werkzaamheden (Best Practice) en dat gedrag en cultuur van je organisatie de onderscheidende factoren zullen worden. We zijn nu tien jaar verder en de man heeft meer dan gelijk gekregen. In beursgenoteerde omgevingen zijn er gedragscodes ontstaan z.a. code Tabaksblat.

Bron Wikipedia: De Nederlandse corporate governance code, vaak aangeduid als de code-Tabaksblat, is een gedragscode voor beursgenoteerdebedrijven met als doel verbeterde transparantie in de jaarrekening, betere verantwoording aan de Raad van Commissarissen en een versterking van de zeggenschap en bescherming van aandeelhouders.

Jammerlijk genoeg heeft Tabaksblat niet geëist om het gedrag expliciet te maken, waardoor er alleen maar woordjes zijn ontstaan die voor iedereen interpretabel zijn…
Kernwaarden hebben, mits voorzien van gedragskenmerken die geëxpliciteerd gedrag per kernwaarde beschrijven, een grote invloed op het gedrag van mensen en de cultuur van de organisatie. Het is juist dit punt (de expliciet gemaakte gedragingen) wat vaak niet beschreven wordt waardoor een goed bedoelde kernwaardenintentie aan kracht inboet. Immers, een woord als Passie zal iedereen naar eigen goeddunken in gedrag gaan uitdrukken al naargelang zijn/haar culturele achtergrond, opvoeding en levenservaring. U begrijpt, dat wordt een kermis wanneer iedereen daar zijn eigen beeld bij heeft en dat in gedrag weergeeft. Daarom heeft Inspectrum het initiatief genomen om voor de gehele bedrijvengroep een set van nieuwe kernwaarden te creëren en haar kernteam daar het gewenste gedrag bij te laten beschrijven. Zo ontstaat er organisatorisch draagvlak en een heldere verwachting wat er met Passie, Betrouwbaar en Verbonden bedoeld wordt.

Inspectrum wenst van haar mensen en de omgeving dat zij hierop aangesproken gaat worden zodat de manier van uitvoering (vorm) en samenwerking nog beter wordt.

Inmiddels is een groep managers onder begeleiding begonnen om zich de waarden eigen te maken en te leren (be-)sturen op gedrag in de organisatie. Inspectrum laat gedrag namelijk terugkomen in haar beoordelingssystematiek zodat er grip en duurzame borging op dit onderwerp ontstaat. Inspectrum is hiermee ‘avangardistisch’ te noemen om personeel mede te beoordelen op het gewenste gedrag.

Robert W. Portielje
Directeur b-insynq