Oprichter: Robert W. Portielje (1959) is voormalig lijnmanager en bestuurder binnen Internationale organisaties. Al vroeg in zijn carrière was hij actief als leidinggevende eindverantwoordelijke voor verandering en samenvoeging van organisaties en bedrijfsculturen. Na 17 jaar vooral in Corporate organisaties actief te zijn geweest, is hij sinds 1996 Robert Portieljeactief als ondernemer/adviseur, met als specialisatie, organisatie besturing en leiderschap. Zijn fascinatie zit in de menskant en hoe je het maximale uit medewerkers naar boven kunt laten komen zodat zij bijdragen aan de realisatie van de organisatieambities. Daarbij heeft hij een universeel concept ontwikkeld om organisatiedoelen bestendig te kunnen realiseren. De vele klantreferenties tonen aan dat Portielje daarin een succesvolle track record heeft met meetbare resultaten. Het managen van ‘bestuurlijke weglek’ staat centraal in zijn aanpak, vanuit de door hem gedane metingen blijkt dat meer dan 60% van de organisatiedoelen niet bereikt worden omdat een combinatie van gebrek aan synchroniciteit in bestuurlijke inrichting en onduidelijkheid ten aanzien van wanneer mensen succesvol zijn, hieraan ten grondslag ligt. Een overigens prima te reduceren problematiek wanneer je de aanpak van b-insynq toepast (belofte: 50% reductie in twee jaar).

 

Naast counseling van directies t.a.v. positioneringsvraagstukken en visie en missie ontwikkeling, is een belangrijke factor in zijn aanpak, het op een gedragen wijze laten ontstaan van een organisatiebrede (culturele) ‘mind shift’.

 

Omdat succescreatie een universeel karakter heeft, is Robert naast (internationale) profit en non profit opdrachtgevers ook actief sinds 1999 in de begeleiding van topsporters. In 1999-2000 het Nationale Heren Hockeyteam en nadien onder andere de Europees en drievoudig Wereldkampioen dressuurruiter Edward Gal met wonderpaard Totilas. Dat buitengewone succes is mede de aanleiding geweest van de vraag van uitgever Ankh Hermes te Deventer, om hierover een boek te schrijven. In zijn boek, Ontwikkelen of ingewikkeld blijven, wordt dieper ingegaan op de psychische processen van verandering en ontwikkeling van succescreatie. Tevens hoe in het algemeen onze snelle maatschappij invloed uitoefent op onze mentale staat en hoe je ondanks dat alles, zelf invloed kunt uitoefenen op je succes. Er worden oeroude universele succeswetten gecombineerd met state of the art nieuwe wetenschappelijke inzichten. Het resultaat, inzichten die leiden tot verrassend praktisch en eenvoudige oplossingen. Portielje gelooft zelf niet in complexe dingen. Hij zegt: “Mensen maken zaken zelf complex en daarin spelen vooral eigen belangen, het (voor-) oordelen en het ego, een belemmerende factor. Wanneer je die ondergeschikt weet te maken aan het collectief belang ontstaat er nieuwe ruimte voor groei.” “Mijn toegevoegde waarde is mijn non-conformisme, dit omdat klassieke patronen van besturing en leiderschap niet meer werken in deze tijd. Het moet echt anders wanneer je los wilt komen van het tumult (stress) en kiest voor het oog van de orkaan. Daar heerst rust en dat genereert een helder overzicht.”

 

Zijn credo is: “Succes is niets anders dan positief afwijkend gedrag vertonen.”