We leven in een supersnelle informatiemaatschappij, een onrustig bubbelende snelkookpan, waarin we als individu onze weg moeten zien te vinden. Wie in die snel bewegende wereld niet meebeweegt en zich niet ontwikkelt, maakt zijn leven ingewikkeld en zal succes ontberen.
Persoonlijke groei is nog nooit zo belangrijk geweest.

boekomslag ontwikkelen of ingewikkeld blijvenBinnen alle maatschappelijke sectoren (inclusief de sportwereld) is er een hang naar het ontdekken van nieuwe informatie, die een doorbraak teweegbrengt om tot grotere prestaties te komen en/of knelpunten op te lossen. Om ontvankelijk te worden voor dat nieuwe, moeten we onze oude patronen en processen loslaten en openstaan voor herprogrammering.

De auteur maakt ons bekend met deze nieuwe mogelijkheden en leidt ons via heldere inzichten, praktijkvoorbeelden en praktische tips naar ongekende mogelijkheden in werk en leven.

Leer oude overtuigingen en gewoontes af en breek door naar algeheel succes

 

Recensie(s)

De auteur stelt dat thans een wereldwijde verandering plaatsvindt waarbij de mens wordt aangezet om, meer nog dan voorheen, zijn geestesvermogens te ontwikkelen. Hij behandelt het begrip 'kwantumdenken' waarbij de mens door zijn geconcentreerde gedachten zijn eigen realiteit schept, dat gedachten energie zijn en dat energie scheppend is. In twee zinnen vat hij de kern samen van het New Age-gedachtegoed waar zelfs de wetenschap niet meer omheen kan. Het zijn thema's die terug te vinden zijn in de bestsellers van o.a. Esther en Jerry Hicks, Deepak Chopra en Eckhart Tolle. Dit boek is gefocust op de Nederlandse situatie en dat is waardevol. De auteur is in het dagelijks leven werkzaam als adviseur duurzame succesontwikkeling. Aan de hand van praktijkvoorbeelden legt hij de werking van het kwantumdenken uit. Bijvoorbeeld hoe hij ruiter Edward Gal binnen drie jaar coachte naar het behalen van diverse kampioenschappen dressuur. Kortom, een goed boek dat in het rijtje van persoonlijke ontwikkelingsboeken een vaste plek verdient. Mooie omslagtekening van een in lappen gewikkelde persoon. Met literatuuropgave.

 

drs. O. Bachnoe